Gelijkstelling tijdskrediet eindeloopbaan: vakbonden naar Raad van State

wo, 22/03/2017

Zoals was aangekondigd, hebben ACV, ABVV en ACLVB bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring neergelegd tegen het koninklijk besluit van 17 januari 2017. Dit koninklijk besluit bepaalt dat de gelijkstelling van periodes tijdkrediet eindeloopbaan voor 55-plussers met een loopbaan van 35 jaar ingediend vanaf 1 januari 2015 zullen worden berekend tegen het beperkt fictief loon (1947,87 euro). Hiermee schrapt deze tekst de mogelijkheid voor de betrokkenen om deze periodes gelijk te stellen tegen het normaal loon voor 312 dagen van 55 tot 60 jaar.


Zo kon iemand die 1/5de tijdkrediet eindeloopbaan nam, zijn tijdkrediet volledig gelijkstellen met zijn normaal loon. Dat zal nu niet meer het geval zijn. Gelijkstelling tegen het beperkt fictief loon resulteert dus in een lager pensioen.


ACV, ABVV en ACLVB hekelen het feit dat deze tekst een verworven recht voor betrokkenen schrapt. Ze maken immers voortaan geen aanspraak meer op de pot van 312 dagen. Bovendien is het onaanvaardbaar dat de nieuwe regels inzake gelijkstelling retroactief van toepassing zijn. Dit is contractbreuk. De nieuwe regels treffen personen die vanaf 1 januari 2015 instapten in het stelsel van tijdkrediet eindeloopbaan, terwijl velen toen hun keuze hebben gemaakt op basis van de regels die golden op het ogenblik van hun aanvraag.