ECO-cheques

In de loop van vorige week zou iedereen zijn eco-cheques moeten gekregen hebben. Dit voor een totale waarde van € 125. Dit pro rata het gewerkte systeem, bvb. iemand die een gans jaar 4/5e heeft gewerkt zal ook maar 4/5e van de € 125 krijgen.

Wij krijgen hierover nogal wat vragen. Het klopt inderdaad dat er de mogelijkheid was om in 2010 voor een maximum van € 250 aan eco-cheques te gaan. Wij hebben als arbeiders in de onderhandelingen van de CAO 2009-2010 gekozen om dit bedrag op te delen.

nl. € 125 eco-cheques en een verhoging van € 1 per dag in de maaltijdcheques vanaf het begin van dit jaar.

Dit had als voordeel dat we deze verhoging in de maaltijdcheques naar de toekomst konden meenemen. De eco-cheque zou bij de volgende onderhandelingen opnieuw moeten meegenomen worden.

groetjes Nico