Brugpensioen-swt tijdskrediet 2015

Ik krijg veel vragen over de lengte van de opzegtermijnen.
Nico heeft hiervoor een bestand gemaakt waarmee je zelf je opzegtermijn kunt berekenen.
Hou er rekening mee dat dit de wettelijke begindatum is maar vermits we hier nog moeten praten over "Werkbaar Werk" is er een mogelijkheid om deze datum te vervroegen naar de dag dat het sectorakkoord wordt ondertekend (maart/april) indien we een akkoord met de directie krijgen.
Want anders werken mensen die in een oneven jaar geboren zijn ver tot over hun 59e verjaardag.
Groeten,