We gaan niet machteloos toekijken tot alles is afgerond

wo, 27/08/2014

"De rechtse regering is er voor de werkgevers, niet voor de werknemers. Er is geen geld voor de gewone man, terwijl de bazen een vrijbrief krijgen", stelt Rudy De Leeuw in de krant De Morgen.
In De Morgen reageert ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw voor het eerst op de vorming van de rechtse regering met N-VA, Open VLD, CD&V en MR.
“Afgaande op wat ik lees in de pers, is het duidelijk wat de contouren zijn. Onze mensen worden nerveus, en ik kan hen goed begrijpen. Dit is geen centrum-rechtse regering in wording. Met deze accenten is het een pure rechtse regering. En ik ga niet wachten tot alles is afgerond, dan is het te laat. Wij willen zo snel mogelijk inzage en inspraak.”

 

Er worden cadeaus uitgedeeld aan de patrons, 
terwijl de inspanningen vooral van de werknemers moeten komen.

 

Wat wilt u dan vooral bijgestuurd zien?

“Het is moeilijkomer specifieke details uit te pikken, omdat we geen concrete teksten krijgen. We moeten alles vernemen via de pers. Globaal is het wel duidelijk welke richting men uitgaat. Deze regering is er voor de werkgevers, niet voor de werknemers. Er worden cadeaus uitgedeeld aan de patrons, terwijl de inspanningen vooral van de werknemers moeten komen.

 

U was het er toch mee eens dat er een loonlastenverlaging moest komen, om de competitiviteit te herstellen?

“Ja, maar er staat niets tegenover. Er komen lastenverlagingen voor de werkgevers, maar het zijn vooral de aandeelhouders die zullen profiteren. Lastenverlagingen betekenen minder bijdragen voor de sociale zekerheid. Dat betekent dat er minder inkomsten zijn voor de reële basisbehoeften. Er is geen geld voor de gewone man, terwijl de bazen een vrijbrief krijgen. Dit zal de armoede in ons land doen toenemen.”

 

Er is geen geld voor de gewone man, 
terwijl de bazen een vrijbrief krijgen
.

Vakbond ABVV | Voorzitter Rudy De Leeuw

 

De werkloosheidsuitkeringen worden niet beperkt in de tijd, er wordt niet geraakt aan de automatische loonindex. Dat is toch niet het sociaal bloedbad waarvoor gevreesd werd?

“Men doet wel niets voor de wachtuitkering voor de schoolverlaters, of de inschakelingsuitkering voor mensen die zonder job zitten. Intussen blijft de werkloosheid torenhoog. Brute pech voor de honderdduizend jongeren die na hun onderwijs de tegenslag hebben om niet aan de slag te geraken, of die mensen die volgens allerhande nepstatuten moeten werken. De kans is groot dat velen onder hen zullen moeten aankloppen bij het OCMW om toch een minimum aan bestaansmiddelen te hebben. Tegelijk is er sprake van de invoering van gemeenschapsdiensten. Wat voor monster is dat? Via allerlei omwegen wordt aan de koopkracht geknabbeld. De indexhervorming zou wel op tafel liggen, en tegelijk gaan tal van belastingen omhoog. Diesel, tabakswaren, brandstoffen. Met als uiteindelijk resultaat dat de kosten stijgen, en de koopkracht van de mensen verder daalt. En de bazen op de bovenste verdieping van de banken, die verantwoordelijk zijn voor de crisis, blijven buiten schot.”

 

De kosten stijgen en de koopkracht van de mensen daalt.

 

U haalt uit naar de banken, terwijl 85 procent van onze economie gewone kmo’s zijn?

“Ik heb niets tegen ondernemers. Ik heb wel iets tegen aandeelhouders en de dividendcultuur. Er zijn al tal van lastenverlagingen gekomen in de vorige regeerperiode, het enige effect dat ik heb gezien is een stijging van de winst en dividenden. Maar ik heb geen bijkomende jobs gezien. Deze regering geeft de ondernemers andermaal een vrijbrief.”

 

In plaats van te pleiten voor een minimale dienstverlening, zouden ze beter pleiten voor een maximale dienstverlening.

 

Wat zou de inzet dan wel moeten zijn?

“Een evenwichtige verdeling van de inspanningen. Nu gaan ze voor 70 procent besparingen, en 30 procent belastingverhogingen. En dat op kap van de werknemer. We hebben nood aan investeringen, dat is het beste relancemiddel. Nu rijden we met gebrekkige treinen op slechte sporen, onze infrastructuur is slecht. In plaats van te pleiten voor een minimale dienstverlening, zouden ze beter pleiten voor een maximale dienstverlening. Maar neen, ze willen nog liever treinen afschaffen. En dan durven ze nog gaan morrelen aan de index. Dat is met voorrang het slechtste wat ze kunnen doen. Daarmee schenden ze het vertrouwen van de gezinnen. Dat is totaal onverantwoord.”