Verder verloop acties

Beste collega’s,


Gisteren, 2/11/2010, zijn wij in Parijs samengekomen met de arbeidersfracties van de verschillende vestigingen binnen AMSE. Alle vestigingen waren vertegenwoordigd.


Uit dit overleg hebben wij het volgende onthouden:


 


-       In de andere vestigingen zijn tot gisteren geen bijkomende besparingen bekendgemaakt.


-       In alle vestigingen wordt op korte termijn door de arbeidersfracties een bijzondere ondernemingsraad bijeengeroepen.


-       Na contact met Hallemans (sitedirecteur in Charlerloi) hebben wij te horen gekregen dat er daar niet meer dan 5 miljoen euro extra bespaard kan worden in deze besparingsronde.


-       De besparingen die door onze directie zijn aangekondigd, zijn volgens de Franse afgevaardigden, eigenlijk besparingen die voor 2012 bedoeld zijn en naar 2011 geschoven worden.


-       Per kwartaal stuktureel 3 tot 5.000 ton naar Bremen zou gaan, dit in tegenstelling tot wat bij ons gezegd was van 10.000 per maand.


-       Hallemans bevestigt de 25 miljoen euro besparingen voor AMSE.


-       Guengnon ligt niet stil en gaat niet voor directe loonsopslag, maar krijgen opwaardering van de funkties en 13de maandverhoging. De gelimiteerde anciënniteitspremie zal ongelimiteerd worden in jaren.


-       Indien de Ballie (een snelle bal- lijn met een capaciteit van 5 koudwalsen) komt gaan er 2 Bal lijnen weg waardoor er volk vrij komt.


-       Bezetting Isbergues 55 arbeiders voor produktie bezetting Lc2i + 40 man onderhoudsdiensten en 150 bedienden die gebleven zijn met mothbolling van de kleine koudwals waardoor een heel overtal aan bedienden. Lc2i maakt op dit moment 28.000 ton per maand, terwijl 32.000 ton per maand is het max tonnage.


 


 


Er is onderling afgesproken dat de Franse sites solidair zullen zijn met de Belgische sites en omgekeerd. Er zijn op dit moment wel geen gezamelijke acties afgesproken.


 


Vandaag, 3/11/2010, hebben wij als werknemersfracties bij de directie een bijzondere ondernemingsraad aangevraagd.


Voorlopig blijven de acties onverminderd doorgaan. Dit wil zeggen dat wij op het einde van elke post twee uur stilleggen. De mensen die niet voor de permanentie moeten zorgen aan de machines komen samen op een centrale plaats in het fabriek, dit om te voorkomen dat de leidinggevenden de mensen willen beïnvloeden.


 


 


De 3 arbeidersvakbonden.