Oproep tot ACTIE morgen 22-12-11 om 11uur

Kameraden


via het nieuws zult u wel reeds vernomen hebben dat er morgen bij de overheidsdiensten een algemene staking zal plaatsvinden.
Om hen te ondersteunen zullen we morgen om 11 uur een militantenverzameling houden aan het gebouw van de Rijksdienst voor Pensioenen, tussen de Havermarkt en De Schiervellaan.
Vertegenwoordigers van ACOD (ABVV) zullen het woord voeren.
De actie zal ongeveer een uur duren. Het ABVV heeft bij de werkgeversorganisaties een stakingsaanzegging ingediend zodat iedereen die hieraan deelneemt recht heeft op een stakersdag indien er hierdoor loonsverlies is.

Dus IEDEREEN die lid is van het ABVV en die morgen aan de actie in Hasselt wil deelnemen kan dat. Ook degenen die morgen werkloos zijn willen we oproepen naar Hasselt te gaan. De anderen geven door aan hun werkleider dat ze staken en zullen hiervoor een stakersvergoeding krijgen. (ter plaatse zijn aanwezigheidslijsten)

Probeer zo veel mogelijk collega's mee te krijgen. Het is ook voor hun toekomst dat we nu op straat moeten komen. Hopelijk zijn wij niet de enigen die ons zorgen maken over onze toekomst.
Het wordt tijd dat we laten zien dat we dit niet pikken. Niets doen is geen optie. Zonder actie zullen we er niet geraken. Laat dit een begin zijn.

Deze actiedag is GEEN vervanging van de actiedag die eerder werd aangekondigd voor 30 januari 2012.

met vriendelijke groeten

Stefan Indestege, Nico Vanardennen

Afgevaardigden ABVV
Aperam Genk
0032 473 58 50 48 / 0032 477 54 59 35
0032 89 30 23 51