Netvergoeding voor eigenaars zonnepanelen vanaf 1 januari.

do, 06/12/2012

De jaarlijkse netvergoeding voor wie zonnepanelen heeft, komt er vanaf 1 januari. De federale energieregulator CREG heeft zijn fiat gegeven voor de heffing, die gemiddeld uitkomt op 53 euro per geïnstalleerde kilowatt. Particulieren met zonnepanelen zullen hierdoor vanaf 1 januari omgerekend jaarlijks om en bij de 200 à 250 euro aan netvergoeding moeten betalen.

De CREG gaat ermee akkoord dat de netbeheerders een heffing mogen doorvoeren op de zogenaamde 'kleine decentrale installaties'. De netvergoeding komt er voor alle stroominstallaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kilowatt. Het gaat in Vlaanderen meestal om installaties van zonnepanelen bij gezinnen, maar er vallen ook kleine windmolenparken en andere kleine stroominstallaties onder de regeling.

Wie liever dat forfait niet betaalt, moet de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een extra meter, die dan de afname en de injectie van electriciteit op het net meet, zo besliste de CREG. Maar afhankelijk van het verbruik zullen de meeste particulieren "waarschijnlijk meer gebaat zijn bij een netvergoeding dan bij een slimme meter", meent de CREG.

Kosten
Aangezien het gemiddeld vermogen van die Vlaamse kleine installaties ongeveer 4 à 4,8 kilowatt bedraagt, zal de gemiddelde Vlaamse zonnepanelenbezitter in 2013 en 2014 omgerekend jaarlijks een vergoeding van gemiddeld 200 à 250 euro moeten bijdragen. De goedkeuring van de tarieven geldt voor de komende twee jaar. Vanaf 2015 wordt de Vlaamse energieregulator VREG bevoegd.

De invoering van een netvergoeding voor zonne-energie was een onderdeel van de hervorming van de groene stroomsubsidiëring. Dat plan omvatte een forse verlaging van groenestroomcertificaten van 210 euro naar 90 euro, maar ook het voorstel van een beperkte netvergoeding.

Discriminatie
Het waren de Vlaamse distributienetbeheerders Eandis (waarin de gemeenten en Electrabel aandeelhouders zijn) en Infrax (zuivere intercommunales zonder Electrabel) die om die vergoeding hadden gevraagd. Ze argumenteerden dat er een discriminatie bestond tussen de elektriciteitsverbruikers die geen zonnepanelen hebben, en zij die er wel over beschikken. Die laatste groep draagt momenteel namelijk weinig of helemaal niet bij tot de netkosten, terwijl ze wel dat net dubbel gebruiken: (vooral overdag) wordt overtollige groene stroom op het net gebracht, later wordt elektriciteit er weer afgenomen. De CREG volgt die redenering en heeft nu beslist "een punt te zetten achter de discriminatie".

Sector kwaad
De sector van de zonnepanelen, waartoe PV-Vlaanderen, Fedelec, Nelectra en LVMEB behoren, vindt de netvergoeding "buiten proportie". De bedrijven eisen een "correcte vergoeding gebaseerd op een correct verbruik", berekend door een extra meter. Volgens PV Vlaanderen moet dergelijke vergoeding tot twintig keer lager liggen om billijk te zijn. De zonnepanelensector is niet te spreken over "de nieuwe discriminatie". Bovendien wordt groene stroom zo "hoger belast dan vervuilende technologie", zegt Alex Polfliet van PV Vlaanderen.

PV Vlaanderen twijfelt tot slot aan de wettelijkheid van de netvergoedingen en is van plan juridische stappen te ondernemen. "De CREG is al eens veroordeeld door het hof van beroep (in een procedure aangespannen door de PVDA nvdr.) voor de toelating om tussentijds de distributienettarieven te laten aanpassen. Nu doet de regulator het weer".

Leveranciers vrezen extra kosten
De electriciteitsleveranciers vrezen dan weer extra kosten en risico's. Sectorfederatie FEBEG ziet extra financiële risico's op wanbetaling, maar ook extra kosten voor de aanpassing van IT-systemen en data. De federatie zal de situatie verder bekijken, reageert directeur-generaal Marc Van den Bosch.