Federaal regeerakkoord 9-10-14

do, 09/10/2014

1.2. De loonkostenhandicap verminderen
De regering verbindt er zich toe om minstens de loonhandicap met de buurlanden die
sinds 1996 wordt waargenomen vóór het einde van de legislatuur weg te werken. Dit
wordt in 2015 en 2016 onder meer concreet mogelijk door:
• een indexsprong in 2015
• de lastenverlaging vervat in het competitiviteitspact te vervroegen
• een verdere periode van loonmatiging in 2015-2016 (of tot zolang de
competitiviteit niet hersteld is)
 Het mechanisme van de automatische loonindexering wordt niet op de helling gezet.
Dit mechanisme kan eventueel verder worden hervormd.
1.5. Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

De uitkering voor het niet-gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking wordt
geschrapt. De uitzonderlijke landingsbanen tussen 50 en 54 jaar doven uit en de
grens van 55 jaar wordt voor eerste aanvragen vanaf 1 januari 2015 op 60 jaar
gebracht.
1.6. Loopbaaneinde

De regering streeft naar een geleidelijke verhoging van de effectieve loopbaanduur, stapsgewijs naar 45 jaar.
Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor alle nieuwe algemene CAO’s
SWT en CAO 17 verhoogd van 60 naar 62 jaar voor de nieuwe instromers.
Werknemers die reeds in opzeg geplaatst zijn uiterlijk op datum van (31/10/2014)
kunnen nog een beroep doen op de huidige voorwaarden.
 
Vanaf 1 januari 2017 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor SWT in geval van
ondernemingen in moeilijkheden/herstructurering verhoogd naar 60 jaar voor de
nieuwe instromers. Werknemers van bedrijven die op basis van hun erkenning als
onderneming in moeilijkheden/herstructurering afgeleverd op uiterlijk (31/12/2016)
kunnen nog een beroep doen op de huidige voorwaarden.
 
Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor SWT van de stelsels 33 jaar
beroepsverleden (zware beroepen) en 40 jaar beroepsverleden (lange loopbaan)
verhoogd naar 58 jaar voor de nieuwe instroom. Op 1 januari 2017 wordt de
leeftijdsvoorwaarde verder verhoogd naar 60 jaar. Werknemers die reeds in opzeg
geplaatst zijn uiterlijk op (30/10/2014) kunnen nog een beroep doen op de huidige
voorwaarden.