Educatief verlof

Educatief verlof     

Hier de link naar de site van de overheid http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=536 

Sinds 1 september 1985 heeft een werknemer recht op betaald educatief verlof (BEV).
Wie heeft er recht op?
Alle werknemers die voltijds werken, hebben recht op betaald educatief verlof. Leeftijd speelt geen rol. Je werkt voltijds, als je evenveel uren werkt als de normale arbeidsduur in jouw onderneming of sector. Je kan dit aantal uren ook bereiken door meerdere deeltijdse contracten te combineren.

Het BEV staat ook open voor deeltijdse werknemers:

Die 4/5 werken en een beroeps- of een algemene opleiding volgen;

Die tenminste 1/3 werken in een variabele werktijdregeling en een beroeps- en/of algemene opleiding volgen;

Die ten minste halftijds werken en tijdens de arbeidsuren een beroepsopleiding volgen (zij krijgen BEV in verhouding tot hun wekelijkse arbeidsduur).

Welke opleidingen?
De wet erkent twee soorten opleidingen:

beroepsopleidingen

algemene opleidingen (cursussen die worden georganiseerd door de representatieve vakbonden, dus ook de vormingen van ABVV-Metaal, worden beschouwd als algemene opleidingen)

Hoelang?
Het aantal uren dat je van het werk afwezig mag zijn met behoud van loon is gelijk aan het aantal lesuren dat je volgt. Jouw werkgever betaalt uiteraard enkel die uren educatief verlof waarop je daadwerkelijk aanwezig was op de cursus.

Er is een jaarlijkse grens van:

100 uren voor cursussen in het kader van een beroepsopleiding;

80 uren voor cursussen in het kader van een algemene opleiding (en dus ook voor vakbondsvorming).

De wet voorziet in een aantal afwijkingen:

voor cursussen die samenvallen met de werkuren wordt de grens verhoogd tot 120 uren voor beroepsopleidingen, tot 85 uren voor algemene opleidingen en tot 120 uren voor cursussen beroeps- en algemene opleiding;

voor een opleiding die leidt tot een universitair diploma ligt het maximum op 120 uren;

voor taalopleidingen is er recht op 80 uren en voor cursussen taal- en beroepsopleiding 100 uren;

voor een examen voor de middenjury is er recht op driemaal de wekelijkse arbeidsduur.

Om recht te geven op betaald educatief verlof, moeten de cursussen minstens 32 uren per jaar omvatten.
Hoeveel loon?
Het loon dat in aanmerking wordt genomen voor de vergoeding van van educatief verlof is  begrensd op € 2.601 bruto per maand.