DKV 'Plan Z' vervangen werd door 'Plan Tandzorgen'.

di, 18/12/2012

Hierbij delen wij u mee dat voor nieuwe aansluitingen bij de tandzorgverzekering van DKV 'Plan Z' vervangen werd door 'Plan Tandzorgen'. 

Voor mensen die reeds vroeger Plan Z hadden onderschreven blijven de oude regels van toepassing.

 

Plan Tandzorg

* een terugbetaling van 80% na tussenkomst van het ziekenfonds :

      - conserverende, orthodontische, parodontale behandelingen

      - prothetisch herstel (tandimplantaten, kroon- en brugwerk, ...)

           tot een jaarlijks plafond per verzekerde persoon van € 1000 en zo oplopend

           tot € 5000 het 4e verzekeringsjaar 

 

* een maximale terugbetaling voor paradontale en orthodontische behandelingen van

  € 1000 per jaar per persoon met een maximum van 

  € 5000 voor de volledige duurtijd van de verzekeringsovereenkomst   

 

* een wachttijd van 12 maanden voor parodontale behandelingen en 36 maanden voor 

  orthodontische behandelingen

 

* premie volgens instapleeftijd

 

Er is geen familiale aansluiting verplicht.

 

Indien u interesse heeft, gelieve telefonisch contact op te nemen met Ann Bauwens (Arcelormittal Gent tel. 09/347.34.64).  Er wordt samen online een administratieve vragenlijst ingevuld.

Daarna krijgt u een sleutelcode waarmee u zich kunt aanbieden bij uw tandarts.

Deze moet een volledig medisch verslag opmaken  + foto' s van het gebit nemen en deze ook online bezorgen aan de raadsgeneesheer bij DKV die dan beslist over een weigering/aanvaarding/bijpremie.

 

De tarieven van het Plan Tandzorgen en de verzekeringsvoorwaarden zijn terug te vinden op DOCON.