Ben jij op de hoogte over wat je brandverzekering dekt?

ma, 28/05/2012

De kennis over de populairste schadeverzekering laat te wensen over, vinden de verzekeraars. 

94 procent van de Belgische gezinnen heeft voor zijn woning een brandverzekering afgesloten. Daarmee is dat veruit de meest populaire schadeverzekering in ons land. Toch blijken er nog serieuze gaten te zitten in onze algemene kennis over de woningverzekering, stelde de verzekeringskoepel Assuralia deze week vast. We geven hier alvast het antwoord op vijf veel gestelde vragen.

1. Ben ik automatisch verzekerd tegen overstroming en andere natuurrampen, ook als ik in overstromingsgebied woon?

Sinds 2006 moet elke brandverzekering een dekking bevatten tegen natuurrampen, zoals overstromingen. Die verplichting is van toepassing voor alle woningen gebouwd voor 23 september 2008. Voor woningen die in een officieel erkend overstromingsgebied staan, kunnen aangepaste premies worden toegepast door het tariferingsbureau. Die kunnen oplopen tot het dubbele van de normale premie. Ook de franchise van de brandverzekering ligt hoger voor woningen in risicogebied, en bedraagt maximum 1.176,51 euro.

Voor woningen gebouwd na 23 september 2008 mag de verzekeraar de dekking tegen overstroming weigeren als ze in overstromingsgebied liggen. Wordt de dekking toch toegestaan, dan mag de verzekeraar vrij de premie of de franchise aanpassen aan de situatie en preventievoorwaarden opleggen, zoals bijvoorbeeld aangepaste bouwkenmerken of het aanleggen van een spaarbekken voor wateroverlast.

Bent u van plan een woning of een stuk bouwgrond te kopen, check dan of die niet in een overstromingsgebied ligt. Kaarten waarop die gebieden afgebakend worden, kunt u raadplegen op http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/watertoets2012/. Ook bij de gemeente kunt u daarover informatie opvragen.

2. Moeten de huurder en de eigenaar allebei een brandverzekering afsluiten voor een huurwoning?

Huurder en eigenaar hebben er baat bij om elk hun eigen belangen te beschermen: de eigenaar beschermt zijn eigendom, en de huurder dekt zijn huurdersaansprakelijkheid af.

Wil u er als eigenaar zeker van zijn dat u het gebouw na schade zult kunnen herstellen of opnieuw opbouwen, dan heeft u er belang bij om een dekking in nieuwwaarde af te sluiten. Bij een keukenbrand bijvoorbeeld, heeft u dan recht op een vergoeding om een nieuwe keuken te plaatsen.

De huurder van zijn kant is wettelijk verplicht om de woning na de huurperiode terug te bezorgen in de staat waarin hij ze gekregen heeft. Voor de huurder volstaat dus een verzekering in werkelijke waarde. In het voorbeeld van onze keukenbrand zal de huisbaas zijn eigen verzekering aanspreken om een nieuwe keuken te vergoeden, en zal de verzekeraar van de eigenaar zich richten tot de huurder om de 'werkelijke waarde' van de vernielde keuken te recupereren. Normaal wordt dat geregeld door de verzekeraars onderling.

Voorts is het zowel voor de huurder als voor de eigenaar belangrijk om hun aansprakelijkheid tegenover elkaar af te dekken, net als hun aansprakelijkheid tegenover buren. En uiteraard heeft de huurder er ook baat bij om zijn eigen inboedel te verzekeren.

3. Dekt mijn brandverzekering waterschade door een gesprongen leiding, een kapotte wasmachine of insijpeling door het dak?

Waterschade behoort tot de traditionele standaarddekkingen van een brandverzekering. Daaronder valt bijvoorbeeld waterschade door een leidingbreuk, waterinsijpeling van buitenaf en lekken aan sanitaire installaties of huishoudapparaten. In principe is waterschade verzekerd als ze veroorzaakt werd door een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis. Dat is echter vaak moeilijk te beoordelen, omdat een lek dikwijls pas zichtbaar wordt als er al veel schade is. Om problemen met uw verzekeraar te voorkomen, controleert u best regelmatig uw dakgoot en andere afvoersystemen en kijkt u na stormweer best na of uw dak nog intact is. Let er bij vorst ook op dat waterleidingen niet bevroren kunnen raken.

Belangrijk om weten is dat bij waterschade alleen de zogenaamde 'gevolgschade' verzekerd is. Daaronder verstaat men de schade die ontstaan is door het water, zoals bijvoorbeeld de losgekomen bepleistering of de kromgetrokken vloer. De gebroken leiding, het defecte huishoudtoestel of de weggewaaide pannen die de schade veroorzaakt hebben, worden niet vergoed.

4. Moet een student op kot een eigen brandverzekering afsluiten?

Elke huurder, dus ook een kotstudent, is aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt als huurder. De huurdersaansprakelijkheid van kotstudenten wordt echter automatisch mee verzekerd door de brandpolis die de ouders hebben afgesloten voor de gezinswoning. Het is dus niet nodig om daarvoor een aparte polis af te sluiten.

Verblijft een student niet op een kamer maar in een studio of appartement, dan zal de verzekerde waarde die in de brandpolis is vervat voor studentenkoten, mogelijk tekortschieten. Vraag dat indien nodig na bij uw verzekeraar of makelaar. Controleer ook of eventuele schade aan de inboedel van de student mee verzekerd is met de gezinspolis tegen brand.

5. Als ik na een elektriciteitspanne al het eten uit mijn diepvries moet weggooien, is dat dan verzekerd?

De meeste verzekeraars vergoeden dat inderdaad. Dat hoort thuis bij de dekking tegen 'schade door inwerking door elektriciteit'. U moet wel kunnen aantonen welke schade u heeft geleden, bijvoorbeeld door de bedorven etenswaren bij te houden of er foto's van te nemen.

De brochure 'De brandverzekering dekt veel meer dan alleen brand' is gratis te downloaden opwww.assuralia.be enwww.oivo.be