Belangrijk! Doen bij ziekte

Kijk ook als je bent ingelogd op deze website naar de procedure bij ons bedrijf.
Je ziet dan de volledige procedure.
 
In bijlage het nieuwe getuigschrift dat vanaf januari 2016 bij IEDERE nieuwe ziekte of ziekteverlenging aan uw ziekenfonds moet overgemaakt worden en dit vanaf de eerste dag ziekte!!!
Het is ook nuttig dit te doen bij een arbeidsongeval; mocht dit achteraf niet als arbeidsongeval aanvaard worden, dan ben je toch nog in orde.
 
Dit is een nieuwe versie van het vroegere "vertrouwelijke formulier".
Je ziet dat je arts/specialist ook een einddatum moet invullen. Dit betekent dat er bij verlenging een nieuw getuigschrift moet worden ingediend.