Akkoord bereikt

Beste

de onderhandelingen met de directie zijn deze nacht rond 1u afgerond.

Wij hebben als vakbonden een akkoord bereikt met daarin het volgende :

 - de gevoerde prikacties van de voorbije weken worden betaald tot en met 8 november op middagpost ( in de toekomst wil de directie geen prikacties meer betalen ).

 - het basisuurloon wordt verhoogd met € 0,45 vanaf 1 januari 2011. 

 - om de periode van nu tot 1 januari te overbruggen krijgen we een bruto premie van € 150, uitbetaald op 8 januari 2011.

 - dit akkoord is net als bij onze collega's in Châtelet een voorafname van de volgende CAO.

 - er zullen voorlopig geen nieuwe aanwervingen volgen, meer hierover op een beperkte delegatie voorzien op 18 november.

 - de mensen overgekomen van Tailor Blanks zullen een maand voor het aflopen van hun lopend tijdelijk contract en bij een positieve evaluatie een vast contract aangeboden worden.

Dit akkoord was enkel mogelijk met onmiddellijke goedkeuring door de vakbonden en bijkomende voorwaarde is dat er geen acties of staking mag gevoerd worden tot het volgende sector-akkoord dat voorzien is in het voorjaar van 2011.

De meer gedetailleerde uitleg wordt deze nacht aan de mensen gedaan. Ook de volgende posten zullen we meer uitleg aan de machines verschaffen.